Dagmar Lebenhartová - restaurátorka

O mně:

Jmenuji se Dagmar Lebenhartová, vystudovala jsem SUPŠ a restaurováním se zabývám už třicet let. Za mé dlouholeté praxe jsem zrestaurovala 32 záklopových malovaných stropů a zhotovila několik jejich replik. Dále provádím restaurování oltářní architektury, odkryv, restaurování a konzervaci nástěnných maleb, restaurování polychromie malovaných mramorů a jejich repliky. Provádím restaurátorské průzkumy. Mám licenci MK ČR. Ve svém volném čase se věnuji malování replik historických střeleckých terčů, které jsem prezentovala na pěti samostatných prodejních výstavách.

Výběr z provedených prací r. 2000 - 2016

 • Barokní oltář v Knínicích - kostel sv. Kříže, okres Jihlava
 • Nástěnné malby v zimním refektáři z r. 1738 v klášteře minoritů u sv.Jakuba, Praha 1
 • Rokokový oltář sv. Expedita (60. léta 18.stol.) v kostele Panny Marie před Týnem, Praha 1
 • Vrcholně barokní oltář (r.1727) sv. Kateřiny v kostele Panny Marie Sněžné, Praha 1
 • Tři renezanční záklopové stropy v objektu Karlova 26 - Řetězová 5, Praha 1
 • Barokní oltář sv. Barbory v kostele Panny Marie Sněžné, Praha 1
 • Nástěnné malby z konce 19.století ve Vile dr. Kříže v Žatci
 • Freska a renezanční záklopový strop v objektu Pražských plynáren, Národní tř. 37, Praha 1
 • Renezanční záklopový strop v domě na Staroměstském náměstí 19, Praha 1
 • Malby v presbytáři kostela sv. Petra v okovech v Kostelním Hlavnu
 • Ranně barokní oltář (r.1687) v kostele sv.Víta v Pelhřimově
 • Klasicistní malby na stropě v bytě v domě "U krkavců", Dlouhá 25, Praha 1
 • Barokní oltář a kazatelna v kostele sv. Martina v Dražicích (okr. Mladá Boleslav)
 • Renezanční strop a rekonstrukce maleb na záklopových stropech v domě v ulici Karoliny Světlé 20, Praha 1
 • Restaurování stěna stropu v obřadní síni MÚ ve Slaném
 • Secesní malby na stropě v bytě v domě v Dušní ul. 1, Praha 1
 • Renezanční záklopový strop v domě "U modré boty" v Mostecké ul., Praha 1
 • Renezanční nástěnné malby a záklopový strop v domě ve Všehrdově ul. 7, Ptaha 1
 • Tři renezanční záklopové stropy v bytě v domě v Řetězové ul.8, Praha 1 
 • Klasicistní malby na stěně bytu v domě Melantrichova 17, Praha 1
 • Malby v klenbách stropu (r.1703) v domě na náměstí Jana Žižky z Trocnova 148, Čáslav
 • Nástěnné malby (r.1714) v křídle zámku Koleč, okr. Kladno
 • Restaurování malby na plechu (Madona s Ježíškem) z fasády domu v Ostrovní ul. 25, Praha 1
 • Barokní kaple v bývalém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie u Hybernů, Praha 1
 • Kazetový strop v objektu Akademie věd ČR v Hybernské ul., Praha 1