Reference

O mně:

Jmenuji se Dagmar Lebenhartová, vystudovala jsem SUPŠ a restaurováním se zabývám už třicet let. Za mé dlouholeté praxe jsem zrestaurovala 32 záklopových malovaných stropů a zhotovila několik jejich replik. Dále provádím restaurování oltářní architektury, odkryv, restaurování a konzervaci nástěnných maleb, restaurování polychromie malovaných mramorů a jejich repliky. Provádím restaurátorské průzkumy. Mám licenci MK ČR. Ve svém volném čase se věnuji malování replik historických střeleckých terčů, které jsem prezentovala na pěti samostatných prodejních výstavách.

Výběr z provedených prací r. 2000 - 2016


Dagmar Lebenhartová
https://dasaleb.cz/page.php/2017_ref